Aktuellt

    Ett europeiskt kompetenscentrum för motverkande av hybridhot har inrättats i Helsingfors

    12.4.2017

    Hybridikeskusavajaiset_kuva_Laura Kotilainen_VNK

    Stiftelseurkunden för ett hybridkompetenscenter, the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, har i går undertecknats i Helsingfors. Stiftelseurkunden undertecknades av Finland, Sverige, Storbritannien, Lettland, Litauen, Polen, Frankrike, Tyskland och Förenta staterna. På plats fanns också företrädare för EU:s utrikestjänst och Nato.

Mera

Basfakta om EU

Karta över Europa

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar. 

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

Eurooppa 2017 -kartta

Karta över Europa 2017

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut en karta över Europa 2017.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

10.5. Helsingfors: Europainformationen publicerar ett nytt bok om Finlands ställning i EU

10.-14.7. Björneborg: Utrikesministeriet på SuomiAreena

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu