Aktuellt

    Världen förändras – och småningom också EU:s konsumentskydd

    30.10.2014

    Mikko Holm

    EU:s ”resepaketdirektiv” som tryggar resenärernas rättigheter är ungefär tjugo år gammalt och släpar ohjälpligt efter den utveckling som resandet har genomgått. Kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv som bättre skulle svara mot omgivningens nya krav, men det är inte helt lätt att förnya föråldrad lagstiftning.

Mera

Månadens fråga

Toivakka_pieni

Vi frågar varje månad opinionsbildare och sakkunniga om aktuella EU-frågor. Den här gången frågade vi Europa – och utrikeshandelsminister Lenita ToivakkaVarför har EU infört sanktioner mot Ryssland

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar vi inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fi
telefon0295 3500 10 på  vardagar kl. 9.00-12.00De obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

EU i korthet -kansi_200

EU i korthet

Vad är Europeiska unionen och vad omfattar den? Vad gör EU? Vad har vi för nytta av att vara EU-medborgare? Den uppdaterade broschyren EU i korthet sammanfattar basfakta om unionen och dess verksamhet.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

1.12. i Vasa: EU:s jordbrukspolitik och närmat på bordet

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu