Aktuellt

    TIR

    8.10.2014

    Jukka Kekkonen

    Ryska Federationens tullverk (FTL) har i ett års tid ensidigt tillämpat olika slag av begränsningar på och uppburit tilläggskostnader för TIR-transporter från Europeiska unionen till Ryssland. Ärendet har diskuterats av EU och Ryssland på högsta politiska nivå men någon lösning har inte nåtts. Nu kan hela TIR-systemets framtid vara hotat. Men vad står TIR för egentligen, och är det någon som bryr sig?

Mera

Månadens fråga

Toivakka_pieni

Vi frågar varje månad opinionsbildare och sakkunniga om aktuella EU-frågor. Den här gången frågade vi Europa – och utrikeshandelsminister Lenita ToivakkaVarför har EU infört sanktioner mot Ryssland

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar vi inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fi
telefon0295 3500 10 på  vardagar kl. 9.00-12.00De obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

EU i korthet -kansi_200

EU i korthet

Vad är Europeiska unionen och vad omfattar den? Vad gör EU? Vad har vi för nytta av att vara EU-medborgare? Den uppdaterade broschyren EU i korthet sammanfattar basfakta om unionen och dess verksamhet.

Alla publikationer

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu