Aktuellt

    EU:s uttagningsprov pågår – sök till en internationell karriär

    25.5.2016

    Kuva: European Union 2014 / European Parliament

    Söker du mångsidiga och internationella arbetsuppgifter? Är du intresserad av arbete i EU? EU-institutionerna rekryterar fast anställd personal genom s.k. uttagningsprov. Nu pågår uttagningsprov för handläggare inom två olika lönekategorier (AD5 och AD7). Ansökningstiden går ut den 14 juni kl. 12 lokal tid i Bryssel.

Mera

Månadens fråga

Anne Berner, bild: Sakari Piippo, nyttjanderättshavare : Statsrådets kansliVarje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor. Den här gången frågar vi ministern för nordiska samarbete Anne Berner:
Skulle de nordiska länderna dra nytta av ett närmare samarbete i EU?

Basfakta om EU

Interaktiivinen kartta_kuva_sv

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Fråga om EU!

Eurooppatiedotus. Kuva: Vexi Savijoki

 Vi svarar och vid behov hjälper till att hitta rätt informationskälla inom tre vardagar.

eposteuropainformationen@formin.fiDe obligatoriska uppgifterna är markerade med *.


1) Meddelande *


2) E-post *Senaste publikation

Eu i korthet_Europainformationen

EU i korthet

EU i korthet är en publikation som ger dig en enkel överblick av Europeiska unionen. Den är i främsta hand utarbetad för att användas i undervisning, men passar alla som vill uppdatera sina baskunskaper om EU.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

13.8. Björneborg: Utrikesministeriet med på FinlandsArenan

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu