EU-rahoitusopas

EU-rahoitusopas 2011-2013 -kansi. 200
EU-rahoitusopas

EU-rahoitusneuvontaa antavien tahojen yhteystiedot löytyvät rahoitusoppaastamme. Rahoitusopas sisältää perustiedot EU:n rakennerahastoista ja keskeisistä rahoitusohjelmista.

Osa EU-tuesta maksetaan kansallisten viranomaisten välityksellä, osaa haetaan suoraan Euroopan komissiolta. Komissiolta haettava rahoitus liittyy EU:n eri toimintalohkoilla − esimerkiksi koulutuksessa ja työllisyydessä − toteutettaviin toimiin. Hankkeet edellyttävät useimmiten eurooppalaista ulottuvuutta, toisin sanoen niissä tulee olla yhteistyökumppaneita useammasta maasta.

Rahoitusta voivat hakea yritykset, oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät.

Lue uudistetusta EU-rahoituksen oppaastamme yksityiskohtaisemmin jo toteutuneista, EU-rahoituksella tuetuista projekteista, sekä rahoituksen hakemisesta.

pdf EU-rahoituksen opas 2011-2013 (714,30 KB)

Päivitetty 3.9.2015