Eurokriisi
 

Eurokriisi 

Viime vuosina euroalueen vakaudenhallinta on edellyttänyt poikkeuksellisia toimia ja rakenteellisia muutoksia euroalueen maissa ja Euroopan unionissa. Huomiota on kiinnitetty aiempaa enemmän pankkijärjestelmän ja EU:n valmiuksiin reagoida rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja kykyyn ennaltaehkäistä talouskriisejä.

Vuonna 2010 perustettiin euroalueen väliaikainen Euroopan rahoitusvakausväline ERVV, sekä koko Euroopan unionin tarpeisiin vastaava Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM.

Syksyllä 2012 toimintansa aloitti Euroopan vakausmekanismi EVM, joka korvasi aikaisemmat vakausmekanismit ja on siitä lähtien toiminut ensisijaisena kriisinhallintamekanismina.

Euroalueen maista Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ja Kypros ovat joutuneet hakemaan lainapohjaista rahoitustukiohjelmaa taloutensa vakauttamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Irlannin ja Espanjan rahoitustukiohjelmat päättyivät joulukuussa 2013 ja Portugalin toukokuussa 2014.