Europaparlamentet

Europaparlamentet

Foto: Europaparlamentet
Euroopan parlamentin rakennus Strasbourgissa. Kuva: Euroopan parlamentti.

Europaparlamentet företräder unionens medborgare. Parlamentet beslutar om unionens lagar och budget tillsammans med rådet som representerar medlemsländernas regeringar. Parlamentet godkänner internationella avtal och unionens nya medlemsländer. Det utnämner också Europeiska ombudsmannen.

Parlamentet har 751 ledamöter från unionens 28 medlemsländer. Hur många representanter varje medlemsland har bestäms huvudsakligen enligt landets invånarantal. Europaparlamentet har 13 finländska ledamöter. Ledamöterna väljs vart femte år genom direkta val.

Foto: Europaparlamentet
Euroopan parlamentin istuntosali. Kuva: Euroopan parlamentti.
I Europaparlamentets plenisal kan varje ledamot tala på vilket som helst av EU:s officiella språk

Europaparlamentets ledamöter är inte indelade enligt nationalitet, utan de verkar i sina egna politiska grupper och i parlamentets utskott. Utskotten är specialiserade på ett visst område inom EU och bereder plenarsessionerna som hålls i Strasbourg. Vid plenarsessionerna behandlas lagstiftningsförslag och röstas om dessa.

Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg, där man årligen håller 12 plenarsessioner. De extra plenarsessionerna, så kallade minisessioner, hålls i Bryssel. Parlamentets sekretariat finns i Luxemburg.

Finlands ledamöter i Europaparlamentet

Uppdaterat 23.7.2014